Rekonštrukcia vidieckeho domu Dobrá voda

Rekonštrukcia vidieckeho domu Dobrá voda

Zadaním investora bolo vytvoriť víkendové bývanie rekonštrukciou tradičného vidieckeho domu v obci Dobrá voda.

Hlavnou myšlienkou bolo zachovať maximum dochovaných konštrukcií a prvkov tak, aby si dom ponechal svoju „patinu“ vytvorenú zubom času. Pri návrhu celkovej rekonštrukcie sme sa snažili pristúpiť k riešeniu tak, aby obe vrstvy, stará aj nová, spolu viedli dialóg.

Súčasťou rekonštrukcie je aj premena bývalej šopy na letnú kuchyňu s grilom. Na pôvodné kamenné steny je nasadený nový otvorený krov.

Rok: 2018

Stupeň: Rekonštrukcia

Autor:  Ján Kuva

Foto: Martin Karšňák

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.