Rekonštrukcia s nadstavbou - Viedeň

Rekonštrukcia s nadstavbou - Viedeň

Na pozemku v šiestom viedenskom okrese sa pôvodne nachádzala dvojpodlažnánefunkčná zámočnícka dielenská budova s halou vo dvore a prístavbami. Celý objekt sa nachádza v chránenej pamiatkovej zóne. Atraktívna poloha a členenie objektu viedlo investora k rozhodnutiu zhodnotiť nehnuteľnosť. Forma nového zastavania a funkcia bola priamo určená regulatívmi územného plánu mesta Viedne.

Časti hlavného objektu ako krov, dvorná fasáda, staré schodisko boli demontované. Taktiež bola odstránená celá pôvodná dielenská hala vo dvore. Na druhej strane bolo nutné zachovať uličnú fasádu, suterén, prízemie a časti ďalších nadzemných podlaží. Boli nadstavané dve nové nadzemné podlažia a dve nové podkrovné podlažia. Celý objekt sa takto prestaval na bytový dom s pätnástimi bytmi a s dvomi kanceláriami v prízemí objektu.

Základným zámerom architektonického riešenia bolo vytvorenie výškovo a výrazovo kompaktnej hmoty, rešpektujúc pôvodné časti budovy, ktoré museli zostať zachované. Estetické pôsobenie objektu je podporené modernými znakmi a kontrastom novéhoa starého, so zvýrazneným členením fasád.

Rok: 2008-2010

Stupeň: Nárvh interiéru, realizačný projekt, autorský dozor

Autori: Patrik Hoffman, Ján Kuva, Tomáš Horský

Foto: Andre Lhotáková

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.